1 oktober 2013

Vinnarna är korade!

Under Loppan Barnmarknad 14-15 september lottade vi ut en familjefotografering. Vinnaren är nu korad och vi säger grattis till Anna Camilla Sandell!

Vi lottade även ut en familjefotografering bland våra fantastiska volontärer, denna gick till Helena Hjertberg.

Tack Emma Ludvigsson och Felicia Ludwigsson som gjorde detta möjligt!